Székhely: Bodajk, Arany J. u. 4/c. Telefon: 70/607-6060
"Érezd Jól Magad"
 
"Érezd jól magad"
 
Az "Érezd jól magad", olyan prevenciós, fiataloknak és gyermekeknek szóló képzési, nevelési program, mely a veszélyhelyzetek felismerésére, elemzésére és a döntési készség elsajátítására tanítja őket.
Az alapítvány vezetése felismerte, hogy nem elég a hagyományos eszközökkel felvenni a harcot a bűnözés ellen, tenni kell valamit annak érdekében is, hogy a felnövekvő generációk lehetőleg ne lépjenek a bűn útjára, de áldozattá se váljanak.
Az "Érezd jól magad" program lényege, hogy a rendőri és szociális munka során összegyűjtött tapasztalatokra építve különféle kriminalizált eseteket mutat be, olyanokat, amelyek bárhol, bármikor, bármely fiatalkorúval megtörténhetnek. Az előadások alkalmával az alapítvány munkatársai átadják azokat a jogi, szakmai ismereteket, melyek a tanulók tudásanyagát gazdagítják. Cél a jogkövető magatartásra nevelés, az áldozattá válás elkerülése.
Az "Érezd jól magad" program jól felépített tematikával, az iskolai szervezett oktatás színterén valósítja meg céljait. Az előadások 45 percesek, az osztályfőnöki órák keretén belül kerülnek megtartásra. Ezzel a programmal az alapítvány célja, hogy a DADA programból kieső diákokat is elérjék prevenciós előadással.
 
 
Tematika
 
Az általános iskolás törzsanyag 5 órából áll, mely szintén bővíthető.
Ajánlott életkor: 12-14 év.
 
A törzsanyag témakörei:
 
1. foglalkozás
gyermekkor - fiatalkor
a gyermek jogai, kötelezettségei,
a gyermekek szabálytiszteletének kialakítása, ismeretanyagának bővítése,
törvények, jogszabályok szerepe a társadalomban,
2. foglalkozás
sérteté áldozattá válás elkerülése
családon belüli erőszak észlelése
a média hatása, internetes bűnözés
3. foglalkozás
az ifjúkori bűnözés,
erőszak, hulliganizmus, más jellemző fk-s bűncselekmények
4. foglalkozás
drogfogyasztás és kábítószer-bűnözés,
5. foglalkozás
konfliktuskezelés és felelősségvállalás.
szituációs és szerepjátékokon keresztül a veszélyhelyzetekben való viselkedés gyakorlása
 
Összegzés
 
Az „Érezd jól Magad” Program bevezetése érdekében a alapítvány felvette a kapcsolatot a területileg illetékes önkormányzatokkal, annak érdekében, hogy a program megfelelő támogatást kapjon, és beindításra kerülhessen.
 
A 2004-es évben már az Oktatási Minisztérium is támogatta a program végrehajtását egy székesfehérvári általános iskolában.
 
Az alapítvány vezetése szoros kapcsolatot tart fenn az Echo Survey Szociológiai Kutató Intézettel, és az együttműködés során rendszeres vizsgálattal értékelik a program hatékonyságát, valamint az Intézet a DSAS hatékonyságelemzési program keretében is vizsgálta az „Érezd jól Magad” Programot.
 
 
További információkért, valamint a csatlakozás feltételeivel kapcsolatban forduljanak Alapítványunkhoz.